ثبت لیست حقوق و دستمزد

ثبت لیست حقوق و دستمزد موضوعی است که در این مقاله سعی داریم شما کاربران محترم را با آن آشنا نمائیم، از آنجایی که محاسبات و صدور اسناد مربوط به این موضوع از مباحث مورد توجه حسابداران در شرکت های مختلف بوده است…

  • پیش از ثبت سند حسابدرای حقوق و دستمزد در نرم افزار مالی نوین پرداز باید محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل توسط زیربسته نرم افزار حضور و غیاب نوین پرداز انجام شده باشد. نتیجه محاسبات حقوق و دستمزد جهت ثبت لیست حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • سند حقوق و دستمزد یک سند به اصطلاح هزینه‌ای می‌باشد، بخش اصلی این سند مربوط به ثبت بدهکار هزینه‌های پرسنلی می‌شود و در طرف بستانکار ثبت جاری کارکنان سازمان بیمه و مالیات را خواهیم داشت.
  • یکی از بدهی‌هایی که با تنظیم و ثبت لیست حقوق و دستمزد کارگران در پایان هر ماه برای واحد اقتصادی ایجاد می‌گردد، بدهی به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. که معمولاً تحت عنوان «سایر حساب های پرداختنی سازمان تأمین اجتماعی» شناسایی می‌شود.‌
    طبق قوانین جاری سازمان تأمین اجتماعی، هر نفر حقوق بگیر باید به میزان 7% از حقوق خود را بابت «حق بیمه» پرداخت نماید.
     کارفرما موظف است در پایان هر ماه این مبلغ را به همراه 23 % حق بیمه سهم خود (20 % بیمه اجتماعی سهم کارفرما و 3% بیمه بیکاری) طبق لیست حقوق تنظیم شده برای کارگران، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
  • بدهی دیگری که با تنظیم و ثبت لیست حقوق و دستمزد کارکنان در پایان هر ماه برای واحد اقتصادی ایجاد می‌گردد، بدهی به سازمان امور مالیاتی است. که معمولاً تحت عنوان «سایر حساب های پرداختنی اداره مالیات» شناسایی می‌گردد.

اسناد حسابداری مربوط به حسابداری حقوق و دستمزد

در اینجا کلیۀ ثبت‌های مربوط به حقوق و دستمزد را مرور می‌کنیم.
به طور کلی ثبت‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارگران شامل 3 مرحله اساسی می‌باشد:

مرحله اول: ثبت‌های پرداخت طی ماه (ممکن است در طی ماه مبالغی به عنوان علی الحساب، مساعده، وام) در حساب کارکنان لحاظ گردد.
مرحله دوم: در پایان هر ماه منتهی به روز پایانی ماه باید ثبت مربوط به لیست حقوق و دستمزد صادر گردد.
مرحله سوم: ثبت های پرداخت مربوط به طرف حساب‌های بستانکار سند حقوق و دستمزد شامل: کارکنان، اداره بیمه تامین اجتماعی، اداره امور مالیاتی

سند پرداخت وام طی ماه
سند ثبت پرداخت مساعده طی ماه
ثبت سند شناسایی لیست حقوق و دستمزد
ثبت های پرداخت های مربوط به حقوق و دستمزد
صدور سند پرداخت حق بیمه مربوط به حقوق به سازمان تأمین اجتماعی
صدور سند پرداخت حق بیمه مربوط به حقوق به سازمان تأمین اجتماعی
کاربران محترم توجه داشته باشند ممکن است کسورات دیگری نیز وجود داشته باشد، مانند قسط تعاونی، قسط مسکن و ... که در مرحله پرداخت‌های حقوق، به شکل فوق ثبت خواهد شد.

توجه داشته باشید حسابداری حقوق و دستمزد دارای نکات قانونی بسیار زیادی می‌باشد که باید رعایت شوند. با توجه به موارد فوق معادله کلی سند حقوق و دستمزد به صورت زیر می‌باشد.

محاسبه و ثبت دقیق و به موقع حقوق و دستمزد کارگران و پرداخت‌های مربوط به آن، تأثیرات روانی و انگیزشی زیادی بر روی کارگران خواهد داشت.
این موضوع کارگران را دلگرم و متعهد به کار نموده و انگیزه لازم برای انجام هرچه بهتر کار را در آنها ایجاد می نماید.
محاسبه و ثبت نادرست و غیر دقیق حقوق و مزایای کارگران و پرداخت آن با تأخیر باعث می‌شود کارگران انگیزه لازم برای کار مفید و مؤثر را از دست داده و این موضوع می‌تواند نتایج ناخوشایندی برای شرکت در پی داشته باشد.