فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد از مهمترین و البته حساس ترین بخش هایی که در قسمت امور مالی هر شرکتی می بایست با دقت عمل بسیار زیادی انجام گیرد، می باشد. برای هر مزایا و کسوراتی که وابسته به حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان شرکت ها و موسسات مختلف است، یک فرمول دقیق و استانداردی تعبیه شده است که در طی دوره های آموزشی که به کارگزینان و مسئولین امور مالی و حسابداری شرکت ها به طور دقیق  و موشکافانه آموخته اند، نحوه محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس فرمول های مشخص و دقیق می باشد.

محاسبه حقوق و دستمزد

بنا بر قانون کلیه مدیران شرکت ها و متولیان امور مالی و حسابرسی شرکتها و موسسات مختلف می بایست کاملا ریزبینانه در طی بازه زمانی مشخص و در یک پایان هر ماه کلیه فعالیت های کارکنان خود را به طور دقیق ثبت و ضبط نموده تا در پایان تمامی این اعداد و ارقام و آمارهای مختلف را در قالب فرمول محاسبه حقوق و دستمزد پیاده نموده تا در نهایت به حقوق خالص هر کارگری بنا بر مزد و نوع فعالیت و ساعت کاری فعالیت وی در پایان هر ماه حق واقعی خود را کسب نماید. در اینجا با تمامی این فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد بیشتر آشنا می شویم.

محاسبه هر ساعت کاری

هر کارگر برحسب تعداد ساعاتی که کار کرده است، حقوق و مزایا دریافت می‌کند. حداقل میزان دریافتی کارگران در ابتدای هر سال توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود سپس به تصویب هیئت دولت می‌رسد تا قابل اجرا باشد. مبالغ اضافه کاری بر حسب ساعاتی که کارگر اضافه کاری کرده است و عیدی و پاداش نیز از طرف کارفرما باید پرداخت شود.

مثال: طبق بخشنامه سال 1401، مزد روزانه و اضافه کاری هر کارگر به صورت زیر خواهد بود:

• مزد ساعتی 1401 برابر است با = مزد روزانه سال 1401 / 7.33

نحوه محاسبه اضافه کاری در سال 1401

در صورتی که کارگر بیش از ساعات کاری روزانه کار کند، اضافه کاری کرده است. اضافه کاری فقط در مواقع ضروری و با توافق بین کارگر و کارفرما انجام می‌شود. طبق قانون کار، برای هر ساعت اضافه کاری، کار فرما باید 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی را به کارگر بپردازد. در ادامه روش محاسبه اضافه کاری را توضیح خواهیم داد.

فرمول محاسبه ساعات اضافه کاری

محاسبه اضافه کاری بستگی به نرخ ساعت کاری دارد؛ بنابراین برای این که بتوانید نرخ اضافه کاری را محاسبه کنید، باید نرخ یک ساعت کار عادی کارگر را حساب کرده و به ازای هر یک ساعت اضافه کاری، علاوه بر نرخ عادی، 40 درصد آن نرخ عادی، باید به دستمزد اضافه شود.

به عبارت دیگر، فرمول محاسبه اضافه کاری برابر است با:

  • حقوق یک ساعت اضافه کار: حقوق یک ساعت کار عادی × 1.4 x ساعات اضافه کاری

فرمول محاسبه نوبت کاری

برای محاسبه کار نوبت کاری یا همان شیفت کاری بنا بر ساعت های شیفت کاری فرمول های مختلفی وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:

  • کار نوبت کاری در بازه زمانی صبح و ظهر (ساعت 6 صبح تا 2 بعد از ظهر) بنابر فرمول زیر محاسبه می گردد:

((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ × (0.1) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ)) ÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ = ﺣﻘﻮﻕ

  • کار نوبت کاری در بازه زمانی ظهر و عصر و شب (ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 شب) ) بنابر فرمول زیر محاسبه می گردد:

((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ) × (0.15) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ)) ÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ  = ﺣﻘﻮﻕ

  • کار نوبت کاری در بازه زمانی شب و صبح (ساعت 10 شب تا 6 صبح) بنابر فرمول زیر محاسبه می گردد:

((ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎﺭﯼ) ×(0.225) × (۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ)) ÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ  = ﺣﻘﻮﻕ

فرمول محاسبه حق سنوات

در محاسبه حقوق و دستمزد بنا بر ماده 24 کارفرمایان شرکت ها و موسسات مختلف موظف هستند که به کارگرانی که مطابق با قرارداد یک سال یا بیشتر از یک سال بر اساس آخرین حقوق دریافتی وی مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به حساب آن ها تحت عنوان سنوات واریز نمایند. فرمول محاسبه سنوات اینگونه محاسبه می شود:

((ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ) ×( ۳۶۵ ﺭﻭﺯ )) ÷ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ = ﺳﻨﻮﺍﺕ

به عنوان مثال با فرض حقوق ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کارگری که در تاریخ ۱/ ۷/ 1397 شروع به فعالیت نموده است می بایست سنوات وی را اینگونه در پایان سال برآورد نمود:

سنوات = ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ /۳۶۵ = ۲۷۳۹۷٫۲۶ ۲۷۳۹۷٫۲۶*۱۸۰ (تعداد روز های فعالیت و کارکرد)= ۴،۹۳۱،۵۰۶٫۸

 

نحوه محاسبه عیدی

با توجه به اینکه طبق قانون هیچ کارمندی نباید حقوقی کمتر از پایه حقوق دریافت کند، پس به طور ساده عیدی کارمندان نیز نباید کمتر از دو برابر حداقل حقوق باشد. برای محاسبه عیدی با شروع سال جدید می بایست دو برابر حقوق پایه مورد محاسبه و سنجش قرار گیرد. البته مشروط به اینکه مبلغ اعلام شده از سه برابر حداقل حقوق همان سال نیز فراتر نرفته باشد و بیشتر از این مبلغ نباشد.

با این وجود فرمول عیدی بنا بر شرط مذکور به صورت زیر محاسبه می شود:

عیدی و پاداش پایان سال = 365 ÷ (2 x (کارکرد) x (حقوق و مزایا))

به عنوان مثال با فرض دریافت حقوق پایه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال یک کارگر، عیدی وی ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد می گردد. بنا بر اینکه مبلغ اعلام شده سه برابر حقوق پایه پایان سال بیشتر از این مبلغ می باشد؛ بنابراین همان مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال عیدی به فرد تعلق می گیرد و کارفرمایان شرکت موظف به پرداخت این مبالغ جاری به کارکنان خود می باشند.

در صورتی که سال کبیسه بوده و دارای 366 روز باشد، تعداد روزهای سال در فرمول محاسبه عیدی را به 366 تغییر می دهیم و فرمول به شکل زیر می شود.

عیدی و پاداش پایان سال کبیسه= 366 ÷ (2 x (کارکرد) x (حقوق و مزایا))

حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱

با تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ میزان حداقل و حداکثر عیدی سال ۱۴۰۱ نیز مشخص شد.

نحوه محاسبه میزان عیدی کارگران فرمول ثابتی دارد که برای افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند. البته که برای افراد دارای کمتر از یک سال سابقه کار نیز فرمولی برای محاسبه عیدی مشخص شده است که در ادامه ذکر خواهد شد.

پیشنهاد ما به شما : نرم افزار حقوق و دستمزد نوین پرداز

به طور کلی وظیفه نرم افزار حقوق و دستمزد نوین پرداز ، محاسبه حقوق نهایی براساس تردد و پارامترهای تعریف شده برای هر پرسنل می باشد. بخش حقوق و دستمزد نرم افزار حضور و غیاب نوین پرداز براساس میزان تردد (که شامل ساعت کاری در شیفت تعریف شده، اضافه کاری، کسرکاری، غیبت و… ثبت شده در دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب نوین پرداز) و همچنین با توجه به کسورات و اضافات تعریف شده برای هر کاربر مانند: حق بیمه، حق اولاد، حق مسکن، سنوات، عیدی، مساعده، بدی آب و هوا، سختی کار و…، حقوق پرداختنی به هر پرسنل را محاسبه و فیش حقوقی مربوطه را صادر می نماید. این نرم افزار قادر است به ازای هر پرسنل شرایط مربوط به آن را پردازش و حقوق نهایی را براساس آن محاسبه نماید. در صورتی که ارتباط دستگاه حضورو وغیاب بصورت آفلاین با نرم افزار حضور و غیاب برقرار باشد. امکان مشاهده کامل فیش های حقوقی صادر شده در نرم افزار و مهم‌تر از آن امکان ثبت سند مالی مربوط به پرداخت حقوق در نرم افزار حسابداری نوین پرداز از سایر امکانات این نرم افزار می باشد.