پیاده سازی کدینگ مالی

پیاده سازی کدینگ مالی در نرم افزار حسابداری نوین پرداز (بخش دوم)

در بخش اول مقاله تعریف کدینگ حساب ها، به تشریح کدینگ حساب ها، مراحل تعریف کدینگ، آشنایی با مفاهیم گروه های حساب و تعریف و پیاده سازی حساب‌ها پرداختیم. در قسمت دوم مقاله مربوط به آشنایی با اصول و قواعد تعریف کدینگ مالی شما کاربران محترم را با حساب‌های سطح تفصیلی، انواع آن، و نحوه تعریف آن در نرم افزار مالی و حسابداری نوین پرداز آشنا می‌کنیم.