نمایش دادن همه 6 نتیجه

دستگاه حضور و غیاب نوین پرداز NP395

134,900,000 ریال
دستگاه حضور و غیاب پردازش چهره NP395 نوین پرداز این مدل دستگاه حضور و غیاب NP395 با دارا بودن دو

دستگاه حضور و غیاب نوین پرداز مدل NP567

65,900,000 ریال
دستگاه حضور و غیاب پردازش چهره NP567 نوین پرداز   دستگاه حضور و غیاب مدل NP567، با دارا بودن صفحه

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی مدل NP255

29,900,000 ریال
دستگاه حضور و غیاب پردازش چهره NP290 نوین پرداز دستگاه حضور و غیاب NP290 با قابلیت ثبت 3،000 عدد اثر

دستگاه حضور و غیاب نوین پرداز مدل NP261 (Plus)

44,900,000 ریال
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی NP261 نوین پرداز دستگاه حضور و غیاب NP261 ، از جمله دستگاه های حضور

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی مدل NP290

47,900,000 ریال
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی NP255 نوین پرداز دستگاه حضور و غیاب NP255، از جمله دستگاه های ظریف ،