نرم افزار حسابداری نوین پرداز نسخه پیشرفته

57,900,000 ریال


 • نوع دیسک :  DVD
 • تعداد دیسک :  1 عدد
 • ویژگی‌های امنیتی :  قفل سخت‌افزاری
 • محدودیت استفاده : 1 سیستم

 • نرم افزار حسابداری نوین پرداز نسخه متوسط

  35,900,000 ریال  • نوع دیسک :  DVD
  • تعداد دیسک :  1 عدد
  • ویژگی‌های امنیتی :  قفل سخت‌افزاری
  • محدودیت استفاده : 1 سیستم

  نرم افزار حسابداری نوین پرداز نسخه ساده

  20,900,000 ریال


 • نوع دیسک :  DVD
 • تعداد دیسک :  1 عدد
 • ویژگی‌های امنیتی :  قفل سخت‌افزاری
 • محدودیت استفاده : 1 سیستم