نمایش دادن همه 5 نتیجه

نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد نوین پرداز سطح 5

39,900,000 ریال
نرم افزار حضور و حقوق نوین پرداز در 5 سطح برای مشاغل مختلف جهت دریافت تردد پرسنل و ثبت آن

نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد نوین پرداز سطح 4

23,900,000 ریال
نسخه ی سطح چهار نرم افزار حضور و حقوق نوین پرداز با توجه به نیازهای مجموعه های متوسط و کمی

نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد نوین پرداز سطح 3

17,900,000 ریال
نسخه  سطح سه نرم افزار حضور و غیاب نوین پرداز عموما برای مشاغل متوسط با حداکثر 20 پرسنل طراحی شده

نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد نوین پرداز سطح 2

13,500,000 ریال
نرم افزار حضور و غیاب نوین پرداز با قابلیت ارتباط آنلاین و آفلاین به انواع دستگاه های حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد نوین پرداز سطح 1

2,700,000 ریال
نرم افزار حضور و غیاب نوین پرداز با قابلیت ارتباط آنلاین و آفلاین به انواع دستگاه های حضور و غیاب