نرم افزار حسابداری شعب نوین پرداز با نام تجاری باجه، مناسب شرکت ها و فروشگاه هایی است که دارای چندین دفتر یا شعبه در مناطق ، شهرها و حتی کشورهای مختلف هستند و نیاز دارند بطور دائم و لحظه ای بر امور مالی و فروش شعب خود نظارت داشته باشند.