فصل اول
منوی تنظیمات
برای ورود به بخش منوی دستگاه حضور و غیاب  NP302 نوین پرداز ، ابتدا دکمه منوی روی دستگاه را فشار دهید .

دستگاههای حضورو غیاب NP302
سپس در صورتی که با پیغام «تایید مدیرلازم است ... » مشابه شکل زیر مواجه شدید، بایستی با کمک تصویر چهره  یا اثرانگشت فردی که به عنوان مدیر ارشد در دستگاه معرفی شده است یا کارت RFID  وارد منوی آن شوید.
لازم بذکر است که برای ورود به منو با استفاده از رمزعبور میسر نمی باشد لذا خواهشمند است فردی به عنوان مدیر ارشد تعریف شود که همواره در مجموعه حضور دارد. ضمنا پیشنهاد می شود برای ایشان یک کارت RFID هم به عنوان نحوه ورود ثبت شود تا بتوان در صورت عدم حضور، از کارت به جهت ورود به منوی دستگاه استفاده کرد.
   دستگاههای حضورو غیاب NP302

فصل دوم
ثبت کاربر
برای ثبت کاربر در دستگاه حضور و غیاب نویـن پــرداز ، پس از ورود به منــو عـدد  1 « کاربر »  را انتخاب نمایید و یا اینکه با کلیدهای جهت نمای  بالا و پایین بین آیتم های منو جابجا شوید تا گزینه مورد نظر انتخاب شود. پس ازآن دکمه OK را انتخاب نمایید.

دستگاههای حضورو غیاب NP302

در صفحه ظاهرشده دکمه1جهت ثبت نام کاربر را انتخاب نمایید .
پس از انتخاب گزینه ثبت نام وارد صفحه تعیین کد و نوع پرسنل خواهیدشد.

دستگاههای حضورو غیاب NP302

در این صفحه شماره کاربر را می توانید وارد کنید، همچنین می توانید از کدهایی که خود دستگاه پیشنهاد می دهد استفاده نمایید .( لطفا این کد را به همراه نام پرسنلی که قصـد ثبت نام آن را داریـد یادداشت نمایید.)

دستگاههای حضورو غیاب NP302
اگر کاربری که قصد ثبت نام آن را دارید به عنوان مدیراصلــی سیســـتم می باشد. درقسمت سطح کاربر دکمه OK را انتخاب کنید و نوع کاربر را به عنوان مدیر ارشد  تغییر دهید . در غیر اینصورت اگر شخص مورد نظر جزء پرسنل هستند حالت خصوصی را بدون تغییر بر روی کاربر  تایید نمایید.
در این صفحه اگر کدکاربری که قبلا ثبت شده است را در قسمت شماره کاربر وارد نمایید و دکمه تایید را انتخاب نمایید مشخصات کاربر جهت ویرایش  باز خواهد شد .
لازم بذکر است که مدیر ارشد امکان دسترسی به کلیه آیتم های منو و اعمال تغییرات مدیریتی دستگاه  را دارد . لذا توصیه می گردد تنها یک یا دو نفر از مدیران اصلی مجموعه در این حالت ثبت نام شوند.
پس از تعریف کد و نوع پرسنل وارد صفحه ثبت مشخصات هویتی آن خواهید شد . برای ثبت تردد پرسنل روشهای مختلفی از جمله تصویر چهره،  اثرانگشت، کارت، رمز عبور وجود دارد .

دستگاههای حضورو غیاب NP302

برای ثبت تصویر چهره دردستگاه حضور و غیاب  NP302  پنجره باز شده ، گزینه چهره را انتخاب نمایید. پس از نمایش عبارت« لطفا به دوربین خیره شوید »، پرسنل جلوی دستگاه بایستد . بطوریکه چهره ایشان در کادر مشخص شده قرار گیرد. پس از اینکه دستگاه 5 عکس از چهره گرفته شد پیغام « ثبت با موفقیت  انجام شد » شنیده می شود.

دستگاههای حضورو غیاب NP302
برای ثبت اثرانگشت در صفحه بازشده ، گزینه اثرانگشت را انتخاب نمایید . لازم به ذکر است که برای هـر پرسنـل می توان تا 10 اثر انگشـت را ثبـت نمود. دراین صفـحه به ازای هر انگشـت بایستـی 3 بار پرسنل همان انگشت را بر روی سنـسوراثـرانگـشت دستگاه قرار دهد تا پیغام «ثبت با موفقـیت انجام شد» شنیده شود.
پس از آن می توان انگشت های بعدی را به همیـن ترتیـب ثبت نمایید . برای ثبت انگشتـهای دیگـر ازگزینه ادامه  استفاده نمایید.

دستگاههای حضورو غیاب NP302

حالت سوم برای ثبت مشخصات هویتی پرسنل ثبت کارت RFID جهت ورود و خروج می باشد. این روش به دلیل پایین بودن ضریب اطمینان آن خیلی کاربرد ندارد اما گاهی بدلیل مخدوش بودن و یا از بین رفتن اثر انگشت پرسنلی که در مواجه با مواد شوینده و آسیب زننده به پوست دست هستند می تواند به ثبت تردد پرسنل کمک نماید.
در این روش به ازای هر پرسنل یک عدد کارت RFID تهیه می شود . این کارتها حاوی یک کد هستند که با قراردادن کارت جلوی دستگاه کد آن پردازش شده وبراساس آن تردد ثبت می شود.
برای ثبت کارت تنها کافیست در منوی مشخصات هویتی گزینه کارت را انتخاب نموده و پس از آن در صفحه باز شده کارت مورد نظر را چندثانیه جلوی دستگاه نگه دارید تا دستگاه کد ثبـت شده در کارت را شناسایی و نمایش دهد. پس از شناسایی کارت می توانید دکمه تایید را انتخاب نمایید.

دستگاههای حضورو غیاب NP302
روش چهارم برای ثبت اطلاعات هویتی  در دستگاه حضور و غیاب  NP302 ، ثبت رمز ورود برای پرسنل می باشد. در صورتی که سه روش اول مورد استفاده قرار نگیرند می تواند از این روش کمک بگیرید. لازم به ذکر است که این روش هم بدلیل پایین بودن ضریب امنیتی خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرد.
برای ثبت رمز عبور پس از انتخاب حالت رمزعبور  در صفحه باز شده یک رمز حداکثر 6 رقمی را وارد نمایید و پس از آن در کادر تایید  همان رمز را مجددا ثبت کنید و در پایان دکمه تایید  را انتخاب نمایید.

دستگاههای حضورو غیاب NP302
ثبت اطلاعات هویتی پرسنل به اتمام رسید. شما می توانید سایر پرسنل را هم به همین ترتیب ثبت نام کنید.

فصل سوم
دریافت خروجی از دستگاه
برای دریافت ترددهای پرسنل از دستگاه جهت استفاده در نرم افزار حضور و غیابحقوق و دستمزد نوین پرداز بایستی ابتدا وارد منو دستگاه شوید . از بین آیتم های منو گزینه کول دیسک را انتخاب نمایید.

دستگاههای حضورو غیاب NP302
یک عدد فلش را به محل تعبیه شده روی دستگاه متصل نمایید.

دستگاههای حضورو غیاب NP302

در صفحه باز شده از بین  موارد لیست گزینه دانلود همه رکوردها  را انتخاب نمایید.

دستگاههای حضورو غیاب NP302

در ادامه دستگاه کلیه اطلاعات تردد پرسنل را بر روی فلش ذخیره می کند و در پایان پیغام دریافت رکوردهای ساعت نمایش  و «پیغام ثبت با موفقیت انجام شد» از دستگاه شنیده می شود. بدیهی است که در حین ثبت اطلاعات روی فلش به هیچ عنوان فلش را از دستگاه جدا نکنید .
پس از مشاهده پیام و انتخاب دکمه تایید می توانید  فلش را از دستگاه جدا نموده و جهت ثبت اطلاعات تردد پرسنل آن را به رایانه خود متصل نمایید .

دستگاههای حضورو غیاب NP302   دستگاههای حضورو غیاب NP302

فصل چهارم
تنظیمات شبکه برای ارتباط آنلاین با نرم افزار
برای اعمال تنظیمات دستگاه جهت ایجاد ارتباط آنلاین با نرم افزار حضورغیاب و حقوق دستمزد نوین پرداز ، بصورت زیر عمل می کنیم. ارتباط آنلاین دستگاه با نرم افزار این امکان را فراهم می کند که تردد پرسنل به محض ثبت در دستگاه به نرم افزار منتقل شود و بتوان در هر لحظه پرسنل حاضر و غایب را مشاهده نمود. ضمنا می توان در هر لحظه آخرین تردد پرسنل را از داخل نرم افزار گزارش گرفت.
برای تنظیمات دستگاه ، ابتدا وارد منو دستگاه شوید . پس از آن گزینه 2 ، تنظیمات  را انتخاب نمایید.

دستگاههای حضورو غیاب NP302

پس از آن گزینه 4، تنظیم ارتباطات را انتخاب نمایید .
دستگاههای حضورو غیاب NP302
 در این صفحه رمز ارتباط و همچنین پورت دستگاه را جهت ارتباط آنلاین با نرم افزار میتوان تنظیم کرد ، این رمز پیش فرض 0 می باشد.  روی آیتم تنظیمات شبکه TCP/IP رفته و دکمه OK را از روی دستگاه انتخاب نموده و در صفحه بعدی آیتم TCP/IPv4 را انتخاب نمایید.

دستگاههای حضورو غیاب NP302

پس از آن وارد صفحه تنظیمات مربوط به شبکه خواهید شد . گزینه DHCP را روی حالت خیر باشد.
آدرس IP پیش فرض دستگاه 192.168.1.224  می باشد. 
 فرمت Subnet ، بصورت 255.255.255.0  می باشد.
پیش فرض Gateway باید آدرس IP ، مودم، روتر و یا در صورت ارتباط مستقیم با سیستم ، IP رایانه شما باشد.( پیش فرض 192.168.1.1 می باشد.)
همچنین پورت جهت ارتباط همواره 5005 است.

دستگاههای حضورو غیاب NP302
پس از آن می توان با اتصال یک کابل شبکه از دستگاه به مودم، روتر یا بصورت مستقیم امکان ارتباط آنلاین با دستگاه را ایجاد نمود.
پیشنهاد می شود جهت سهولت در امر پشتیبانی این تنظیمات بصورت پیش فرض باقی بماند.

فصل پنجم
راهنمای اتصال دستگاه حضور و غیاب به سیستم جهت ارتباط آنلاین

الف) اتصال دستگاه با مودم اینترنت یا سوییچ شبکه با استفاده از کابل شبکه و پس از آن اتصال به سیستم رایانه یا لپتاپ.
لازم بذکر است که درصورتی که مودم وایرلس باشد می تواند مودم بصورت بی سیم به لپتاپ متصل گردد اما اتصال دستگاه به مودم مشابه قبل از طریق کابل شبکه خواهد بود.

دستگاههای حضورو غیاب NP302
ب) ارتباط مستقیم دستگاه به سیستم رایانه ای یا لپتاپ باکمک کابل شبکه. لازم بذکر است برای این منظور باید تنظیمات ارتباطی دستگاه و رایانه تغییر کند. بدین صورت که در قسمت Default gateway  هر دو باید آی پی دیگری ثبت شود.

دستگاههای حضورو غیاب NP302

 

 

برای اعمال این تنظیمات می توانید از راهنمایی پشتیبانان فنی ما در شرکت نوین پرداز کمک بگیرید.