نرم افزار حقوق و دستمزد تعداد بازدید:101

رم افزار حقوق ودستمزد

محاسبات مالی کارکرد پرسنل وثبت فیش های حقوقی همواره یکی از دغدغه های مدیران وحسابداران اداری بوده وهست.شرکت نوین پرداز نیزدرهمین راستا نرم افزارحقوق ودستمزد را با امکان استفاده از اطلاعات ترددپرسنل از دستگاه حضوروغیاب بصورت مستقیم ویا نرم افزار حضوروغیاب نوین پرداز ارائه داده است.

صدورفیش حقوقی دستگاه:

این نرم افزار با امکان ارتباط با نرم افزارحضوروغیاب نوین پرداز می تواند بصورت سریع کلیه کارکردواطلاعات پرسنل را استخراج نماید وبا توجه به پارامترهای مالی که برای این شخص ثبت شده است همچون ساعت کاری،روزکاری،حقوق ثابت و...وعوامل دیگری چون مزایا(حق مسکن،حق اولاد،بدی آب وهوا،حق جذب،عیدی،پاداش و...)وهمچنین کسورات مثل(حق بیمه،مالیات،مساعده،وام و...)وعوامل دیگری مثل میزان ساعت کارکرد حقوق نهایی پرسنل را محاسبه نموده وفیش حقوقی برای شخص صادرنماید.

صدور فیش حقوقی دستی:

همچنین این نرم افزارقادر است که بصورت دستی ساعات کارکرد وهمچنین پارامترهای مزایا وکسورات را دریافت وحقوق پرسنل را محاسبه وچاپ نماید.

مشاهده لیست بیمه ها،لیست مالیات وفیش های صادرشده از جمله گزارشات نرم افزارحقوق ودستمزد نوین پرداز می باشد.

یکی دیگراز امکانات مهم نرم افزارحقوق ودستمزد لیست بیمه ها می باشد که این امکان را به مدیران می دهد که با توجه به مواردی که برای هرشخص وهمچنین قوانین اداره بیمه درنظرگرفته می شوندبتواند حق بیمه شخص را محاسبه نماید.دراین بخش با ثبت این اطلاعات می توان خروجی با فرمت مورد استفاده در اداره بیمه را استخراج وبه آن اداره ارائه نماید.

برای اداره مالیات نیز اینچنین کاربردی درنظرگرفته شده است که می توان بادرنظرگرفتن قوانین اعلام شده توسط اداره مالیات میزان مالیات پرداختی جهت حقوق ودستمزد هرپرسنل را محاسبه نماید.ضمن اینکه می توان خروجی مورد استفاده اداره مالیات را از نرم افزار حقوق ودستمزد نوین پرداز استخراج وارائه نمود.

این نرم افزارقابلیت پشتیبان گیری وبازگردانی اطلاعات را دارد که درصورت نیاز می توان از آن استفاده نمود.

 

امکانات نرم افزار حقوق ودستمزد نوین پرداز

 • تعریف سال های کاری و شرکت ها به صورت نا محدود
 • ثبت اطلاعات پرسنلی و استخدامی به صورت کامل به همراه جستجوی پیشرفته
 • امکان افزودن لیست بیمه ولیست مالیات
 • امکان ثبت کاربران سیستم به صورت نا محدود
 • امکان تعریف کارکرد پرسنل به صورت حقوق ثابت ، روزانه و ساعتی
 • امکان اختصاص نوع کارکرد (حقوق ثابت ، روزانه یا ساعتی) به هر یک از پرسنل به صورت جداگانه
 • امکان تعریف مزایا و کسورات با عناوین دلخواه و به صورت نا محدود       
 • امکان اختصاص مزایا و کسورات با مبلغ دلخواه به هر یک از پرسنل به صورت جداگانه
 • ثبت مبالغ اضافه کاری ، شب کاری ، نوبت کاری ، جمعه کاری ، مرخصی ، غیبت و کسرکار برای هریک از پرسنل به صورت جداگانه و یا محاسبه به نسبت حقوق دریافتی
 • ثبت فیش بر اساس اطلاعات حقوقی ثبت شده پرسنل با امکان اعمال تغییرات
 • امکان به روز رسانی مزایا و کسورات ثبت شده با توجه به میزان کارکرد پرسنل در هر ماه در حین صدور فیش
 • امکان گزارشگیری از فیش های حقوقی صادر شده بر اساس تاریخ ، کد پرسنلی ، نام پرسنل و .....
 • مشاهده مجموع کارکرد ، مزایا ، کسورات و خالص پرداختی به تمامی پرسنل در یک بازه زمانی خاص
 • امکان صدور فیش حقوقی با استفاده از اطلاعات استخراج شده از دستگاه حضور و غیاب
 • امکان ارسال اطلاعات فیش های حقوقی صادر شده به نرم افزار حسابداری نوین پرداز و ثبت سند حسابداری
 • امکان طراحی فیش های حقوقی جهت قراردان نام ، لوگوی شرکت ، توضیحات و .... در دو حالت A4 و A5
 • امکان تهیه خروجی از تمامی گزارشات نرم افزار با فرمت Exel و PDF
 • پشتیبان گیری و باز گردانی اطلاعات
 • امکان شخصی سازی نرم افزار بر اساس نیاز و خواسته مشتریان
 • آموزش ، پشتیبانی و ارتقا، رایگان

 

سایر نرم افزار های مرتبط: