کیس HP Z230 CPU i5 4Gen/ Ram 8G / H.D.D 500 (استوک اروپا)

وضعیت کالا: ناموجود

تعداد بازدید:58

  • کیس HP Z230 CPU i5 4Gen/ Ram 8G / H.D.D 500 (استوک اروپا) برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید کیس HP Z230 CPU i5 4Gen/ Ram 8G / H.D.D 500 (استوک اروپا)
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
طبقه
کالا
ماهيت
برند
شعبه
مدل
رنگ
سايز
توضیحات