کیس HP T820 CPU G3220/Ram 4/ H.D.D 500 / SSD 32 (استوک اروپا)

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:71

40,000,000ریال

  • کیس HP T820 CPU G3220/Ram 4/ H.D.D 500 / SSD 32 (استوک اروپا) برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید کیس HP T820 CPU G3220/Ram 4/ H.D.D 500 / SSD 32 (استوک اروپا)
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
طبقه
کالا
ماهيت
برند
شعبه
مدل
رنگ
سايز
توضیحات