ارتقا حضور سطح دو به پنج

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:116

6,380,000ریال

  • ارتقا حضور سطح دو به پنج برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید ارتقا حضور سطح دو به پنج
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
تعداد کاربران نرم افزار
تعداد دستگاه های حضورغیاب
تعداد پرسنل
تعداد شیفت کاری
امکان دریافت تردد با فلش
امکان ارتباط آنلاین با دستگاه
امکان خروجی بیمه و مالیات
امکان خروجی لیست بانکی
توضیحات